GROHE Smart App Advantages

Den nye
GROHE SMART
Reader App

For enkel mobiltilgang til din GROHE SMART-konto

GROHE SMART Login

Logg inn med din GROHE SMART-konto

For enkel mobiltilgang til din GROHE SMART-konto med GROHE SMART Reader App, logg inn med brukerinformasjon til din GROHE SMART-konto

GROHE SMART UPI Code QR Code

Skann QR-koden eller tast inn UPI-koden

Du vil finne en individuell QR- og UPI-kode på hver produktetikett. Du skanner ganske enkelt QR-koden eller taster UPI-koden ved hjelp av SMART Reader App'en.

App Codes Qr Codes

Legg inn nye koder og hold deg oppdatert om dine SMARTS-poeng

Skann ganske enkelt denne QR-koden eller tast denne UPI-koden ved hjelp av SMART Reader App'en, eller registrer den på nettet. Dine SMARTS-poeng vil umiddelbart bli kreditert til din konto.

iPhone og iPod touch er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.
App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc.
Android og Google Play er varemerker tilhørende Google, Inc.